top of page

Muzeul Michelangelo

Inaugurarea expozitiei lui Emil Ciocoiu a avut loc sâmbãtã 2 aprilie 2016 la Caprese Michelangelo, în încântãtoarea casã a muzeului Michelangelo, situatã lângã casa unde s-a nãscut geniul Renasterii florentine.

Artist nãscut în România si membru al Uniunii Artistilor Români din 1976, Emil se mutã în 1980 în Germania la Aachen, unde intrã dupã trei ani în Uniunea Artistilor Germani. Pictura sa, impregnatã de mesaje spirituale si bogatã în simboluri, evolueazã rapid spre un domeniu cosmic si gãseste, prin sãlile Muzeului Michelangelo, un loc de o rarã eficacitate pentru a îndrepta ochii spectatorului spre minunatul lui mesaj de egalitate.

Din înaltul falezei unde se aflã muzeul Caprese Michelangelo se prezintã o superbã vedere, peste kilometrii de distantã, reconciliind mãretia Creatiei, si permitând sã se regãseascã în peisajele cosmice ale lui Ciocoiu o veritabilã hranã pentru suflet.

muzeul-michelangelo.jpg

Trilogia Revelației

pictura-trilogia-revelatiei-emil-ciocoiu.jpg

Triloga de Apă

pcitura-trilogia-apa-emil-ciocoiu.jpg

Trilogia de Energie

pcitura-trilogia-energie-emil-ciocoiu.jpg

Presă :

Critici :

  • "Pictura lui Emil Ciocoiu este un imn închinat libertãţii, o rugã înãlţatã Domnului pentru îndepãrtarea tarelor egoismului, a dramelor rãzboaielor, a meschinãriei abuzurilor. Este testamentul spiritual al unui om care prin arta sa ne descoperã sursa de provenienţã a tuturor acestora, și ne-o redã purificatã prin apa libertãţii.", Andrea Baffoni, Critic de artă

  • "Dintotdeauna, Emil Ciocoiu pictează nesfârşitul astrelor din cer, culorile de nori şi iarbă pe care calcă, muzica ce-i învăluie gândurile şi vorbele pe care vrea să ni le povestească. În toate acestea se află un mesaj. Se află vibraţie, destin, creaţie, emoţie sinceră, o rugă şi un mesaj. Pentru Emil Ciocoiu, Natura, Omul şi Universul reprezintă o treime ca un crez care îl îndrumă în viaţa sa, dintotdeauna dedicată artei. Suntem oamenii acestei planete, şi noi dar şi universul nostru terestru suntem o sclipire printre altele, multe şi minunate, care formează cel mai frumos infinit, cel pe care pictorul îl cuprinde în pânzele sale.", Marius Tița, critic de artã, redactor sef la radio "Romania International", Bucuresti

Urcă sus

bottom of page