top of page

Comisia Europeană

Berlaymont - Summa Artis

Pentru deschiderea oficială a noii clădiri Berlaymont, sediul central al Comisiei Europene, în 2006 la Bruxelles, Uniunea Europeană a dorit să îmbine arta si politica. Pentru a face acest lucru, mai multe picturi reprezentative au fost expuse, printre care tablourile lui Emil Ciocoiu, în scopul de a înfrumuseţa coridoarele şi sălile de conferinţã ale clădirii.

Extrase din broşura Berlaymont Summa Artis : 

"Bazându-se pe liniile arhitecturale originale, clădirea Berlaymont este înoitã si echipatã. Aceasta prevede, de asemenea, spaţii frumoase pentru adunări sociale şi expoziţii de artă. Din anul 2006, aproximativ 350 de opere de artă, oferite de către statele membre, au fost instalate în spaţiile comune ale clădirii, cu implicarea activă a serviciilor din cadrul Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică-Comisia Europeană (OIB) şi a avizului expertului de artã, dl Luc Theuwis (Artă şi Consiliere), care a dedicat pentru acest proiect o mare parte a timpului său personal. Astfel, clădirea Berlaymont a devenit un eşantion de artã contemporanã Europeanã, fiecare spaţiu având atmosfera sa proprie."

"Scopul acestui catalog este, prin urmare, de a arăta opiniei publice cum arta se integrează perfect în arhitectura magnificã din clădirea Berlaymont, în timp ce clădirea în sine rămâne un centru al activităţii politice şi administrative".

berlaymont-comisia-europeana-emil-ciocoiu.jpg

"Contribuţia din România - Unitate în diversitate: capodoperele prezentate în expoziţia Summa Artis sânt piese reprezentative pentru arta contemporanã. Cei patru artişti, Emil Ciocoiu, Marilena Preda Sanc, Sultana Maitec şi Peter Jecza, cu personalitãti foarte puternice şi distincte, şi totuşi foarte similare în spirit, reprezintã pentru noi toţi, un model de succes de integrare - integrarea în cadrul generaţiei lor de artişti şi reconfirmarea dimensiunii europene si internaţionale a artei româneşti. Acest amestec puternic de universalitate si de autenticitate constituie misterul, farmecul şi valoarea adăugată a culturii europene, şi acesta este mesajul principal pe care încercãm să-l transmitem prin intermediul acestor expozitii."

berlaymont-romania.jpg

"Pe fundamentul culturii bizantine si al influentelor impresioniste, Emil Ciocoiu dezvoltã de-a lungul anilor o identitate cu totul personalã în stilul si forma picturii sale, o identitate ce se lasã cu greu clasificatã. Culoare, vibratie, asocieri, picturã de idee, armonie in miscare, simt al infinitului, toate acestea sunt notiuni cu care criticii iau pozitie fatã de pictura acestui artist. Contactul cu oamenii, cu agitatia vietii de zi cu zi, cu pulsul din ce în ce mai accelerat al timpului nostru, cu agresivitatea crescândã, sunt înregistrate de "Ochiul sãu interior" si transpuse în pictura sa, în vibratii din ce în ce mai dense si mai perceptibile cu o identitate proprie" (Jorg Engelbrecht, 1995).

Urcă sus

bottom of page